Yoga Nidra lærerutdanning 2018 – 1

Lotus hvit

OM KURSET.
Yoga Nidra kan oversettes til yogisk søvn… Nidra er sanskrit og betyr søvn.
Yogisk søvn, en tilstand mellom søvn og våkenhet, som mange av oss har opplevd.

Yoga Nidra er en teknikk som har sitt utgangspunkt i indisk yoga, tantrisk yoga.
Vår erfaring med denne dybdeavspenningspraksisen, viser at dette er en svært relevant teknikk for å fremme Yin tilstanden i kropp og sinn. Således bør Yoga Nidra være en del av et kursforløp i Yin Yoga.

Yoga Nidra er en nøye teknikk. Den følger et helt bestemt forløp, med 12 trinn. Gradvis blir eleven ført dypere inn i den nærende roen, hvis forholdene ligger til rette for dette.

Avspenning  kan bidra til:

 • Økt tilstedeværelse og konsentrasjon
 • Å gi slipp i stress både kroppslig og mentalt, herunder mindre spenninger i muskler og ledd
 • Bedre søvn
 • Økt blodsirkulasjon i hele kroppen, inkludert kroppens organer
 • Økt sirkulasjon av livskraft, Qi

Økt grad av tilstedeværelse og konsentrasjon kan bidra til at vi blir mer oppmerksomme på hvordan vi lever våre liv. Vi har lettere for å være tilstede i det som skjer, slik at vi bla. kan bli bevisst på hvordan vi bruker vår energi. På den måten kan vi tilpasse vår livsstil og søke å leve livene våre i balanse. Vi blir mer tilstede og uthvilte i vår hverdag.

Dette kurset bygger på vår grunnleggende utdanning i avspenningsteknikk. Se egen invitasjon for dette.
Det vil være nødvendig at du, fra tidligere yogautdanninger, har erfaring med praksis og undervisning av enkel avspenning da dette ikke vil bli gitt stort fokus Yoga Nidra utdanningen. 

Vi vil gå enda dypere inn i teorien knyttet til avspenningens fysiologi, stress, søvn, nervesystemet, hormonsystemet og den forskning som nå er tilgjengelig innenfor området.

Det er lagt opp til lese-/refleksjons-/hjemmeoppgaver før vi møtes og hjemmepraksis/undervisning mellom samlingene.

Det er også lagt opp til en times hjemmearbeid etter hver lørdagssundervisning som forberedelse til søndagen.

FOR HVEM.
Utdanningen er åpen for praktiserende yogalærere som ønsker en fordypning innenfor arbeidet med avspenningsteknikker.
Med dette menes at du har en yogalærerutdanning fra tidligere, samt at du har erfaring med å undervise i yoga, inkl. enkel avspenningsteknikk.
Du må ha grunnleggende forståelse av generell undervisningsteknikk, da denne utdanningen kun vil fokusere på undervisningen av avspenning.

NÅR OG HVOR.

 • Lørdag 3. og søndag 4. februar 2018.
 • Lørdag 3. og søndag 4. mars 2018.

Dagsplan vil se slik ut:
Kl 9 – 15 alle dager.

Lunsj ca. kl. 12:00 – 13:00.

Lunsj ordnes av den enkelte. Røa byr på flere gode lunsjsteder.

Sted: Yin Yoga Instituttet AS, Vækerøveien 210 (Røa), 0751 Oslo. 

MED HVEM
Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang.

Klikk på navnene for å leser mer.

BETINGELSER.
Pris: kr 8.500. Undervisning er ikke mva.pliktig.

Rett etter påmelding vil du motta en faktura for påmeldingsgebyret på kr. 3.000. Dette er ikke refunderbart.

Deretter forfaller resten av kursavgiften, kr. 5.500, den 1. januar 2018.

PÅMELDING OG BETINGELSER.
Påmelding gjøres skriftlig til anita@yinyoga.no.

Ytterligere informasjon om kurset får du ved å kontakte oss pr epost eller ringe Anita på tlf. 920 98830.

Påmeldingen må inneholde:

 • Din motivasjon for å søke på denne utdannelsen.
 • Personalia: Alder, adresse, telefonnummer, epostadresse.
 • Evt. andre relevante opplysninger/forhold relatert skader/allergier etc.
 • Informasjon om hvor du underviser, hva du underviser i, og hvor mange yogaklasser pr uke. Informasjon om din utdannelse innenfor yoga og relaterte områder, spesielt avspenningsteknikker.

Følgende avmeldingsbetingelser gjelder:
Påmeldinger tas imot fortløpende. Påmelding er bindende. Det er 10 plasser.

Påmelding senest 1. januar 2018. Etter 1. januar: Ta kontakt allikevel, så ser vi om det er ledig plass.

Ved avmelding før 1. januar 2018 frafalles kravet om innbetaling av resterende kursavgift.

Ved avmelding etter 1. januar 2018 forfaller resterende kursavgift, kr 5.500.

Ved avmelding vil Påmeldingsgebyret på kr 3.000 ikke bli refundert.

Ved påmelding godtas våre betingelser.

For å få kursbevis og sertifisering, kreves det at man møter til alle samlinger. I tillegg må man vise tilfredsstillende evne til å undervise i avspenning på kursets siste kursdag.

Kurset gir totalt 75 timer sertifisering gjennom oss.

Vi gleder oss til å ta fatt på denne reisen sammen med deg!

Copyright Yin Yoga Instituttet AS