Yin og Yang Yoga lærerutdanning 2018 – for lærere – 50 timer.

FOR HVEM.
Utdanningen er åpen for praktiserende yogalærere. Med dette menes at du har en yogalærerutdanning fra tidligere, samt at du har erfaring med å undervise i yoga.
Du må ha grunnleggende forståelse av relevant anatomi, samt undervisningsteknikk, da denne utdanningen ikke vil gå inn på disse områdene.
Hvis du ikke har denne bakgrunnen, skal du lese mer på om vår hovedutdanning i Yin Yoga.
Kurset er også godt egnet som oppfriskning og fordypning for våre tidligere elever.

OM UTDANNINGEN.
Tradisjonell Yin yoga har sin filosofiske og medisinske bakgrunn i samme kilde som f.eks. Qigong og Taiji.

Vi er med andre ord i Kina, med det begrepsapparat og den energiforståelse som ligger i dette.

«Yin og Yang er i overensstemmelse med dao, er himmelens og jordens vei, den røde tråd for alt, forandringenes opphav, rotnettet for fødsel og død, gudenes tempel. Hvis man vil være i stand til å helbrede ubalanser, må kan kunne trenge inn i rotnettet, den dyptliggende årsak…»
– fra den Gule Keisers Klassiker – Huang Di Nei Jing.

I henhold til dette bør vi starte vår fordypning i Yin Yoga ved å forstå hva som ligger i begrepene i Yin og Yang. Dette ut i fra et teoretisk/filosofisk perspektiv, men også hvordan dette omsette til en yogapraksis.

Yin er den nærende ro, Yang er den nærende bevegelse.

Du vil lære de mest tradisjonelle Yin Yoga stillingene, samt Yang praksis.

Yin og Yang kompletterer hverandre og skal være harmonisk tilstede i en helhetlig yogapraksis. Dette vil vi gå dypere inn i slik at du lærer å sette sammen et energiskapende og helende yogaprogram.

Pensumplan:

  • Yin yoga stillinger.
  • Yang yoga bevegelser.
  • Sekvensering av Yin og Yang som en komplett yogapraksis iht. tradisjonell kinesisk filosofi/medisin.
  • Taoistisk filosofi, herunder forståelsen av Yin, Yang, Tao, Qi. Hva er dette og hvordan virker det inn på vår praksis.
  • Oppbygning av yogaklasser og kursforløp basert på Yin og Yang.

NÅR OG HVOR.
Fredag 2. november tom søndag 4. november 2018.

Dagsplan vil se slik ut:
Fredag 2.11.18: Kl. 17 – 21.
Lørdag 3.11.18: Kl. 9 – 16.
Søndag 4.11.18: Kl. 9 – 15.

Lunsj ca. kl. 12:00 – 13:00.

Lunsj ordnes av den enkelte. Røa byr på flere gode lunsjsteder.

Sted:
Yin Yoga Instituttet AS. Vækerøveien 210, 0751 Oslo (Røa).

MED HVEM.
Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang har over 20 års erfaring med både kinesisk/taoistisk og klassisk indisk yoga. I tillegg har de omfattende kunnskap innenfor anatomi, fysiologi og ernæring. Klikk på navnene, så kan du lese mer om oss.

BETINGELSER.
Pris: kr 6.000. Undervisning er ikke mva.pliktig.

Rett etter påmelding vil du motta en faktura for påmeldingsgebyret på kr. 3.000. Dette er ikke refunderbart.

Deretter forfaller resten av kursavgiften, kr. 3.000, den 1. oktober 2018.

PÅMELDING OG BETINGELSER.
Påmelding gjøres skriftlig til anita@yinyoga.no.

Ytterligere informasjon om kurset får du ved å kontakte oss pr epost eller ringe Anita på tlf. 920 98830.

Påmeldingen må inneholde:

  • Din motivasjon for å søke på denne utdannelsen.
  • Personalia: Alder, adresse, telefonnummer, epostadresse.
  • Evt. andre relevante opplysninger/forhold relatert skader/allergier etc.
  • Informasjon om hvor du underviser, hva du underviser i, og hvor mange yogaklasser pr uke. Informasjon om din utdannelse innenfor yoga og relaterte områder.

Følgende avmeldingsbetingelser gjelder:
Påmeldinger tas imot fortløpende. Påmelding er bindende. Det er 10 plasser.

Påmelding senest 1. september 2018. Etter 1. september: Ta kontakt allikevel, så ser vi om det er ledig plass.

Ved avmelding før 1. september 2018 frafalles kravet om innbetaling av resterende kursavgift. Påmeldingsgebyr blir ikke refundert.

Ved avmelding etter 1. september 2018 forfaller hele kursavgiften, kr 3.000.

Ved avmelding vil Påmeldingsgebyret på kr 3.000 ikke bli refundert.

Ved påmelding godtas våre betingelser.

For å få kursbevis og sertifisering, kreves det at man møter til alle samlinger.
I tillegg må man vise tilfredsstillende teoretisk forståelse for det teoretiske grunnlaget som Yin Yoga bygger på. Videre må deltaker vise en tilfredsstillende evne til å undervise i Yin Yoga.
Etter kursets avslutning vil det bli gitt en teoretisk oppgave og en praktisk oppgave. Begge oppgavene må bestås for at deltaker skal motta kursbevis. Vi vil bistå i dette arbeidet.

Kurset gir totalt 50 timer sertifisering gjennom oss.

Vi gleder oss til å ta fatt på denne reisen sammen med deg!