Senior yoga på stol lærerutdanning 2019 – 2 – 50 timer

Bilderesultat for chair yoga

Utdanningens innhold:
Det å undervise godt voksne (55 +) mennesker i yoga er krevende og vi påtar oss et stort ansvar.
Veldig mange elever i denne gruppen har redusert bevegelighet pga alder, slitasjeskader, artrose, leddgikt mm.
Dette fører ofte til redusert bevegelighet som igjen gir grobunn for ytterligere stagnasjon i både kropp og pust.
Det er et faktum at liten grad av bevegelse av kropp og pust også påvirker fordøyelsen.

Denne utdanningen vil rette seg mot undervisning av godt voksne som ikke kan praktisere yoga på matte. Det vil si elever som av ulike årsaker ikke kan komme ned på gulvet/kan komme opp igjen.
Utdanningen er også veldig relevant for elever med Parkinson, MS osv.

Yoga på stol og yoga med stol som hjelpemiddel vil være hovedfokus i utdanningen.

Vi vil se på øvelser for alle deler av kroppen og hvordan tilpasse vanlige yogastillinger til denne elevgruppen på en trygg måte. Relevant anatomi vil bli gjennomgått.

I tillegg vil vi se på enkel avspenning på stor og 2 relevante pusteøvelser for denne elevgruppen.

Du må påberegne deg å bruke 1 time på hjemmearbeid etter undervisning lørdag.

For hvem:
Utdanningen retter seg mot yogalærer som har en jevnlig egenpraksis og underviser ukentlig. Det forventes at du har en god bakgrunn innenfor anatomi og justeringserfaring.

Diverse informasjon:
Lærer: Anita Abrahamsen
Dato: 25. og 26. mai 2019, kl. 10 – 16 begge dager.
Lunsj ca kl 12.30. Dette ordnes av den enkelte.
Sted: Yin Yoga Instituttet AS. Vækerøveien 210, 0751 Oslo (Røa).

Betingelser:
Pris: kr 3.000. Undervisning er ikke mva.pliktig.

Rett etter påmelding vil du motta en faktura for påmeldingsgebyret på kr. 1.500. Dette er ikke refunderbart.

Deretter forfaller resten av kursavgiften, kr. 1.500, den 1. mai 2019.

Påmelding:
Påmelding gjøres skriftlig til anita@yinyoga.no.

Du må oppgi din undervisningserfaring og yogaretning, samt hva du ønsker å benytte utdanningen til. I tillegg trenger vi din privatadresse og mobilnr.

Ytterligere informasjon om kurset får du ved å kontakte oss pr. epost eller ringe Anita på tlf. 920 98830.

Påmeldingen må inneholde navn, adresse, telefonnummer, epostadresse.

Påmeldinger tas imot fortløpende. Påmelding er bindende. Det er 10 plasser.

Påmelding senest 1. mai 2019.

Avmeldingsbetingelser:
Ved avmelding før 1. mai 2019 frafalles kravet om innbetaling av resterende kursavgift.

Ved avmelding etter 1. mai 2019 forfaller resterende kursavgift, kr 1.500.

Ved avmelding vil påmeldingsgebyret på kr 1.500 ikke bli refundert.

Ved påmelding godtas våre betingelser.

Krav til sertifisering:
For å få kursbevis og sertifisering, kreves det at man møter til begge dager.

I tillegg må man levere inn hjemmeoppgavene etter gitte kriterier og tidsfrister. Dette vil være en skriftlig oppgave etter endt kurs.

Kurset gir totalt 50 timer sertifisering gjennom oss.

Rett til avlysning:
Yin Yoga Instituttet AS tar forbehold om at utdanningen kan avlyses hvis det ikke er mange nok påmeldte.
Påmeldingsgebyr vil da bli tilbakebetalt.

Hjertelig velkommen ❤