VÅRE BETINGELSER

PERSONER UNDER 18 ÅR kan kun meldes på kurs eller kjøpe produkter via en av sine foreldre/foresatte.

Det er foreldres/foresattes adresse, mobilnr og e-postadresse som da skal oppgis.

Yin Yoga Instituttet AS kan ikke ta ansvar for at påmeldinger eller kjøp av produkter gjøres av mindreårige uten foreldres/foresattes samtykke.

———————————————————————————————————————————–

PÅMELDINGSBETINGELSER
Påmelding på våre kurs er bindende.
Når du har sendt inn din påmelding til oss via epost eller meldte deg på på annen måte, vil du motta en e-post som bekrefter påmeldingen.

Faktura blir normalt sendt pr epost (hvis angitt til oss) ca 5 dager før kurset avholdes/starter.

Yin Yoga Instituttet AS forplikter seg å holde av en plass på bestilt kurs.

———————————————————————————————————————————–

AVMELDINGSBETINGELSER
Følgende avmeldingsbetingelser gjelder:
Påmelding er bindende.
Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 250. Evt. innbetalt kursbeløp vil bli refundert angitt kontonummer fra kunde, minus avmeldingsgebyret.

Ved avmelding 0-7 dager før kursstart forfaller hele kursavgiften, og det vil ikke bli foretatt en refusjon av innbetalt kursbeløp. Hvis det foreligger en gyldig årsak til avmelding, vil vi vurdere dette i hvert tilfelle.
Avmelding må være skriftlig pr. post eller pr. e-post (anita@yinyoga.no)

———————————————————————————————————————————–

AVLYSNING AV KURS
Yin Yoga Instituttet AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere.
Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 4 dager før kursstart.

Innbetalt kursbeløp vil bli refundert i sin helhet til angitt kontonummer fra kunde.

———————————————————————————————————————————–

ANSVAR
Yin Yoga Instituttet AS forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn. I tillegg følger vi de yogiske prinsipper knyttet til åpenhet, ærlighet og redelighet.

Yin Yoga Instituttet AS tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus.
Dog vil den enkelte elev selv ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas. Det er kun eleven selv som vet om eventuelle skader/plager som må tas hensyn til. Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.
Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Yin Yoga Instituttet AS har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer. Dette vil meddeles skriftlig etter avholdt samtale.

———————————————————————————————————————————–

Copyright Yin Yoga Instituttet AS