Vår siste Yin Yoga lærerutdanning er i 2019

Kjære alle elever og kollegaer.

Vi har i 7 år arbeidet med å fremme Yin Yoga, med dens filosofiske og medisinske ståsted, gjennom våre utdanninger og workshops.

Dette har vært fantastisk spennende, krevende og givende. Vi er ydmyke og takknemlige til alle som har deltatt og investert sin tid og energi i å tilegne seg en skikkelig fordypning i dette fagområdet.

Det er en tid for alt.
Vi ønsker fremover å bruke vår tid til ytterlige fordypning og andre prosjekter relatert til Yin Yoga.

Vi har derfor besluttet at vi på ubestemt tid vil innstille vår Yin Yoga lærerutdanning.
Dette betyr at vår Yin Yoga lærerutdanning 2019 er den siste vi vil avholde. Vi vet pr. i dag ikke om vi vil avholde flere Yin Yoga lærerutdanninger.

Tusen takk til alle som har deltatt, som har undret seg, som har utfordret oss, som har tilført oss ytterligere perspektiver og kunnskap innenfor vårt fagfelt.

Vi vil fortsette å avholde ulike workshops, inspirasjonsklasser og master classes fremover.
Vår Yoga Nidra lærerutdanning vil også fortsette.

Følg oss gjerne på FB og gjennom å abonnere på nyhetsbrev her på websiden vår.

Varm klem fra Lisbeth og Anita

Yin ørnens armer

Yoga Nidra lærerutdanning 2019 – 2

Det er så deilig med vinterferie. Dette gir et annet rom til å se på egen undervisningspraksis generelt og for meg denne gang: Avspenning spesielt. Jeg sitter og arbeider med feed back til vår Yoga Nidra lærerutdanning gruppe 2019 – 1 som har sendt inn lydfil med Innledende avspenning som en del av sertifiseringsarbeidet. Et herlig og vanskelig arbeid

Dette setter i gang mange tanker hos meg.

Spesielt er det dette med plan for undervisning av en yogaklasse som dukker opp, gang på gang. Jeg opplever ofte at den planen jeg hadde for en yogaklasse, må modereres.

Noen ganger merker jeg dette allerede i garderoben, når elevene kommer inn. Andre ganger kjenner jeg ikke dette før jeg er på plass i yogarommet og skal starte avspenningen. Jeg tenker at årsaken til dette har en sammenheng med minst to ting: Hvor åpen er jeg til å ta imot elevenes energier og hvor fremtredende er elevenes energier i forhold til hva de utstråler når de kommer til meg.

De gangene jeg først fanger opp energien og hvor gruppen er når jeg er i yogarommet, har jeg opplevd veldig ofte at jeg kan bruke innledende avspenning som en egen inntoning mot gruppens energi. Dvs. hva er det egentlig de trenger. Dette gir meg en mulighet til å tilpasse planlagt undervisning inn mot gruppens behov på en unik måte.

Måten jeg gjør dette på, er at jeg alltid underviser avspenning med åpne øyne og observerer gruppen. Jeg ser på hvordan det er for den enkelte å komme fysisk på plass i Shavasana, hvor mye uro og justeringer som foregår, samt at jeg også observerer pusten til hver og en. Jeg opplever at det å etter hvert kunne «kjenne» pusten til den enkelte elev, gir meg en god feed back på hvor eleven er i forhold til kontakt med egen kropp og sinnets tilstand.

Dette gjør at jeg kan bruke avspenningen på en slik måte at jeg får «landet» så mange som mulig.

Det vil si at selv om jeg hadde en innledende plan for Innledende avspenning, hender det ofte at jeg forandrer på denne.

Men uansett hvordan jeg bygger opp avspenningen, holder jeg meg alltid til «oppskriften».

Dette gjør at elevene også får en fast rutine for sin praksis og kan lettere finne ro ettersom kropp og sinn vet hva som kommer.

Er du yogalærer og ønsker å lære hvordan undervise enkel avspenning, både innledende og avsluttende, samt Yoga Nidra på en grundig måte?

Er du yogalærer og ønsker å lære hvordan undevise enkel avspenning, både innledende og avsluttende, samt Yoga Nidra på en grundig måte?

Det er fortsatt ledig plass på vår neste Yoga Nidra lærerutdanning.

Her vil du lære hvordan undervise både enkel avspenning og Yoga Nidra iht. den klassiske yogatradisjonen.

Hjertelig velkommen
blad rød skelett shutterstock

 

Yin Yoga og Chakra arbeid?

Av : Anita Abrahamsen

Jeg får ofte spørsmål fra elever om hvordan energiarbeidet med chakraene henger sammen med Yin Yoga. Og hvordan arbeidet med chakraene henger sammen med energiarbeidet med meridianene. Forvirringen er stor for mange.

En av årsakene til dette, er at mange underviser Yin Yoga som om dette er en yogatradisjon som hører hjemme i indisk yoga og med ayurveda som det medisinske ståsted.

Yin Yoga hører hjemme i taoistisk filosofi og kinesisk medisin.
Med andre ord: Chakra, prana, indisk yogapraksis hører ikke hjemme i denne tradisjonen.

Forvirringen blir komplett når lærere snakker delvis om konsepter og praksis som hører hjemme i indisk yogapraksis hvorav nadier og prana er viktige aspekter, samtidig som man i samme yogaklasse trekker inn Yin og Yang og viktigheten av å arbeide med bindevevet for å løse opp blokkeringer i meridianene.

Det er en sammenblanding av to praksiser som bør holdes separat. En Yin yoga klasse og en Indisk yoga klasse: Ja takk 🙂

Dette i respekt for at kroppen vår har ulike måter å reparere og forebygge ubalanser.

Indisk yoga er en praksis som virker inn på en helt spesifikk måte kroppens nervesystem, hormonsystem osv.

Yin yoga er en annen praksis som virker inn på en annen måte på de samme systemene i kroppen.

Målet er dog det samme: En sunn kropp og et sunt sinn.

Vi er klar over at det er noen få internasjonal lærere som påstår at nadier og meridianer er sammenfallende og at det ikke spiller noen rolle om hvilken praksis vi utfører. Dette er vi dypt uenig i. Deres påstander er å si at det å gå og det å kjøre bil er det samme: Vi kommer oss frem til bestemmelsesstedet. Uten sammenligning for øvrig…

Anita God morgen yoga

For å unngå å skape ubalanser og ikke tilføre kropp og sinn noe som helst, bør man holde disse to praksisene fra hverandre i en og samme yogaklasse.

Jeg skal forsøke å gi et så klart svar som mulig. Utfordringen er at man må ha en omfattende bakgrunnsforståelse i både indisk yoga og dens energiarbeid med chakraene, samt i taoistisk praksis, hvor Yin Yoga hører inn, og dens energiarbeid med meridianer og dan tien punktene for å kunne få et godt bilde av dette.

Og det er jo nettopp dette som er saken. Dette er en omfattende og avansert praksis som krever at yogalærere har en dyptgående forståelse av praksisen, uansett om man ser til indisk yoga og chakra arbeid eller taoistisk praksis ala Yin Yoga og dan tien arbeid.

Heldigvis finnes det en del lærere som har en dyptgående kunnskap, og man bør søke mot disse for å få en forsvarlig og utviklende praksis innenfor områdene.

Hvis man kan tro på at kroppen og sinnet vårt har ulike måter å kunne «reparere» og forebygge på, har vi et godt utgangspunkt for å få en god effekt av energiarbeidet som både chakraer og dan tien punktene legger til rette for.

Vårt ståsted er basert på tradisjonell og veletablert kunnskap om både indisk yoga og Yin Yoga, hentet fra fagmiljøer som arbeider med dette. I tillegg har vi selv omfattende praksis med fagområdene som støtter det vi har lært av kompetente yogalærere, qigong mestere og leger innenfor begge tradisjoner.

Tao - yin og yang

Yin Yoga har sitt faglige og medisinske ståsted i Taoistisk filosofi, som igjen ligger til grunn for kinesisk medisin.

Vi arbeider altså med i en praksis med en faglig forankring i kinesisk medisin når vi praktiserer Yin Yoga. Dette har stor betydning for hvordan vi setter opp våre yogaprogrammer når vi praktiserer eller underviser andre.

Taoistisk praksis, herunder Yin Yoga/Dao Yin har som utgangspunkt at all energi sirkulerer.

Begrepet «water wheels» «vannhjulene» er velkjent innenfor Taoistisk praksis, som Yin Yoga er en del av.

Dan tien områdene, er energisentre i kroppen. Kort fortalt er det slik at vår livskraft, Qi, drives rundt i kroppen, rundt i meridianen og til organene av disse sentrene.

Sirkulasjon av Qi er altså her et nøkkelord. Qi sirkulerer gjennom passasjer kalt meridianer. Meridianer er ikke det samme som nadier. Vi er klar over at noen få internasjonale yogalærer påstår at enkelte nadier sammenfaller med meridianene forløp. Men dette er mer en tilfeldighet enn en forankret oppfatning. Jeg skal ikke gå inn på hele meridiankonseptet her, da dette er et stort område å dekke. Men meridianene sørger for at alle kroppens organer avgir og mottar Qi fra/til hverandre i en helt bestemt rekkefølge kalt Shen syklus.

Himmelske sirkel

Copyright Yin yoga Instituttet AS

 

Dan tien punktene er altså ikke de samme som chakraene som vi har i tradisjonell indisk Yoga.

Plasseringene i kroppen kan kanskje se ut som om de er på samme sted for noen av områdene. Men dette er ikke tilfelle.

Alle som har en fordypet kunnskap om indisk yoga vet at chakraene er plassert nært ryggsøylen, mens Dan tien områdene ligger mer midt i kroppen, når vi ser kroppen fra siden.

Sushumna nadi og chakraene

I tradisjonell indisk Yoga arbeider vi med chakraene, samt nadiene. Ayurveda er det medisinske bakteppet.

Spesielt er nadiane Ida, Pingala og Sushumna kjente begreper for den erfarne elev av indisk yoga. Kort fortalt: Man arbeider med å reise kundalinikraften opp i Sushumna nadi for å nå en form for oppvåkning. Shusumna nadi går gjennom hele ryggsøylen og gjennomborer alle chakraene. Ida og Pingala er støtte nadier i dette arbeidet.

Ja, vi vet at dette er en kort, litt unøyaktig og populistisk oppsummering.

Men det er nok til å få frem ulikhetene i forhold til den mer sirkulerende energibevegelsen som til hører Taoistisk praksis, herunder Yin Yoga.

Vår klare anbefaling er å ikke blande sammen de ulike praksisene, ei heller deres energiarbeid. Dette baserer vi på vår forståelse og omfattende erfaring med de ulike praksisene over mange år.

Vi er overbevist om at kroppen og sinnet har ulike healingsystemer.

Og det er nettopp det disse to ulike praksisene, med tilhørende medisinske ståsteder, viser oss.

Begge deler er viktige. Men det er også viktig å holde de adskilt slik at kropp og sinn forstår hva det er vi arbeider med.

Ellers er det stor mulig at effekten av vår praksis faktisk bortfaller.

Vi håper at dette kan være til hjelp i videre arbeid med Yin Yoga.

Må tao alltid følge din vei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yin Yoga lærerutdanning 2019

Vi har nå åpnet for påmelding til vår Yin Yoga lærerutdanning 2019.

Vi vil kun tilby en hovedutdanning i 2019, så vær rask med å melde deg på. Erfaringsmessig blir det fort fullt.

Les mer ved å klikke her.

Vann og ild

Ild (yang) og vann (yin).

 

Yoga Nidra lærerutdanning 2019 er nå åpen for påmelding.

 

Zen stener og bambus Hjertelig velkommen til vår Yoga Nidra lærerutdanning 2019.

FOR HVEM.
Utdanningen er åpen for praktiserende yogalærere som ønsker en fordypning innenfor arbeidet med avspenningsteknikker.
Med dette menes at du har en yogalærerutdanning fra tidligere, samt at du har erfaring med å undervise i yoga.
Du må ha grunnleggende forståelse av generell undervisningsteknikk, da denne utdanningen kun vil fokusere på undervisningen av avspenning.

NÅR OG HVOR.

 • 26. og 27. januar 2019.
 • 2. og 3. mars 2019.

Dagsplan vil se slik ut:
Kl. 9 – 16 alle dager.

Lunsj ca. kl. 12:00 – 13:00.

Lunsj ordnes av den enkelte. Røa byr på flere gode lunsjsteder.

Sted: Yin Yoga Instituttet AS, Vækerøveien 210 (Røa), 0751 Oslo. 

Klikk her for mer informasjon.

Vi ser frem til å møte deg.

Varm hilsen Anita og Lisbeth.

Daoistisk hilsen - hender

 

Yin Yoga lærerutdanning 2018 er nå åpne for påmelding.

Denne utdanningen gir deg en dyptgående kunnskap i Tradisjonell Yin yoga.

FOR HVEM.
Utdanningen er åpen for alle. Men det er nødvendig at du har gjort yoga tidligere, minimum et grunnkurs – uansett yogaretning.

Hvis du IKKE har en yogalærerutdanning fra tidligere, må du delta på ”Forberedende kurs” først. Se egen invitasjon for dette. Ta kontakt med oss dersom du er i tvil om hva som er rett for deg.

OM UTDANNINGEN.
Tradisjonell Yin yoga har sin filosofiske og medisinske bakgrunn i samme kilde som f.eks. Qigong og Taiji.

Vi er med andre ord i Kina, med det begrepsapparat og den energiforståelse som ligger i dette.

Les mer.

Yin ørnens armer

Yin Yoga lærerutdanning 2017 er fullbooket.

Vår Yin Yoga lærerutdanning 2017 er fullbooket.

Vi arbeider nå med å finne tidspunkt for en 50 timers utdanning kun for allerede praktiserende yogalærere i Yin og Yang yoga. Tidspunkt vil være til høsten, dato kommer snart.

Ta gjerne kontakt på anita@yinyoga.no hvis du ønsker å stå på venteliste eller vil motta informasjon om neste kursrunde.

Krakk i vinterlandskap

Yin Yoga lærerutdanning 2017 er nå åpen for påmelding.

Vi er så glade for å kunne invitere til vår Yin Yoga lærerutdanning 2017.

Utdanningene våre pleier å bli fort fullbooket, så hvis du ikke fikk plass i år, kan det være lurt å være tidlig ute med påmeldingen for neste år.

Klikk her for å lese mer.

Hjertelig velkommen ❤

(Foto: Nicki Twang – http://www.twang.no)

Yin Meditasjon farger

 

Yin yogaens struktur og energi (alkemi).

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.

I Yin yoga arbeider vi bevisst med utvikling av kropp og sinn.

Dette gjøres blant annet via:

 1. Etisk levesett.
 2. Kosthold.
 3. Fysiske yogaøvelser.
 4. Pusteøvelser.
 5. Konsentrasjonsteknikker.
 6. Meditasjon.
 7. Energetisk arbeid. Om energetisk arbeid kan vi også bruke ordet alkemi.

Taoistisk alkemi : dyrke og harmonisere Yin og Yang energiene, De fem elementers energier (jord, tre, ild, vann og metall) og merdianarbeid.

Dette gjøres via punktene 1 – 6 ovenfor.

I sin enkleste form er taoistisk alkemi en metode eller makt til å transformere en ting til en annen. Gjennom århundrene har praktiseringen av taoistisk alkemi spredt seg over mange kulturer.
Selv om den eksakte opprinnelse er usikker, er de grunnleggende kildene antatt å være egyptisk, kinesisk og persisk. Det er to prinsippielle retninger innenfor taoistisk alkemi: interne og eksterne.

Den eksterne disiplin var en proto-vitenskaplig kjemi. Den hadde filosofiske og magiske oppfatninger og forsøkte å omdanne uedle metaller til gull. Et annet mål, av kinesisk opprinnelse, var foredling av ulike stoffer til en «golden elixir» som kan formidle helse og lang levetid, selv udødelighet!

Den eksterne alkemi er en metafor for indre alkemi og dens prosesser. Den interne retningen er opptatt med dimensjonene ånd, bevissthet, subtile energier og med effekten av vitalisering av disse på ens egen person.

VÅR YIN YOGA OG DENS PLASS I DETTE.

Første trinn i det energetiske arbeidet består i å utvikle kunnskap om energiene Yin og Yang.

Når vi kjenner at kropp og sinn har kontakt med dette, åpner det seg muligheter i kropp og sinn i og gå videre til neste energinivå: De fem elementers energier.
Dette kan implementeres både i vår yogapraksis og i vår hverdag.

Det siste trinnet er å sette vår kunnskap om Yin, Yang og «De 5 elementer» sammen for å nå til neste nivå: Meridianarbeid.
Det er først når kropp og sinn har fordypet kontakt med Yin, Yang og De 5 elementer at vi kan nå inn til meridianene.

Kort oppsummert er Yin yogaens energiarbeid som følger:

 1. Yin og Yang energier
 2. De fem elementers energier
 3. Meridianarbeid.

Dette foregår via arbeid gjennom ulike praksiser knyttet til punktene 1 – 6 ovenfor.

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.

Godt nytt år – 新年快樂

geit

Vi er nå gått inn i Geitas år. Mer bestemt Tregeitas år.

Dette søte, lekne dyret som de fleste har en hjertegodt forhold til skal sette sitt preg på 2015 iht. den kinesiske kalender.

Det kinesiske navnet på geit er Yang –  山羊, eller bare 羊

Geitas positive egenskaper er omsorgsfull, vennskapelig, snill, fredselskende, diplomatisk, fleksibel, veltalende, fantasirik, mange kunstneriske evner.

Dette lover godt for et samfunn som absolutt trenger disse egenskapene tilstede i de utfordringer både vi i Norge og resten av verden opplever.

Må vi alle ta godt vare på hverandre ❤

Klem, Anita