Yoga Nidra lærerutdanning 2019 – 2

Det er så deilig med vinterferie. Dette gir et annet rom til å se på egen undervisningspraksis generelt og for meg denne gang: Avspenning spesielt. Jeg sitter og arbeider med feed back til vår Yoga Nidra lærerutdanning gruppe 2019 – 1 som har sendt inn lydfil med Innledende avspenning som en del av sertifiseringsarbeidet. Et herlig og vanskelig arbeid

Dette setter i gang mange tanker hos meg.

Spesielt er det dette med plan for undervisning av en yogaklasse som dukker opp, gang på gang. Jeg opplever ofte at den planen jeg hadde for en yogaklasse, må modereres.

Noen ganger merker jeg dette allerede i garderoben, når elevene kommer inn. Andre ganger kjenner jeg ikke dette før jeg er på plass i yogarommet og skal starte avspenningen. Jeg tenker at årsaken til dette har en sammenheng med minst to ting: Hvor åpen er jeg til å ta imot elevenes energier og hvor fremtredende er elevenes energier i forhold til hva de utstråler når de kommer til meg.

De gangene jeg først fanger opp energien og hvor gruppen er når jeg er i yogarommet, har jeg opplevd veldig ofte at jeg kan bruke innledende avspenning som en egen inntoning mot gruppens energi. Dvs. hva er det egentlig de trenger. Dette gir meg en mulighet til å tilpasse planlagt undervisning inn mot gruppens behov på en unik måte.

Måten jeg gjør dette på, er at jeg alltid underviser avspenning med åpne øyne og observerer gruppen. Jeg ser på hvordan det er for den enkelte å komme fysisk på plass i Shavasana, hvor mye uro og justeringer som foregår, samt at jeg også observerer pusten til hver og en. Jeg opplever at det å etter hvert kunne «kjenne» pusten til den enkelte elev, gir meg en god feed back på hvor eleven er i forhold til kontakt med egen kropp og sinnets tilstand.

Dette gjør at jeg kan bruke avspenningen på en slik måte at jeg får «landet» så mange som mulig.

Det vil si at selv om jeg hadde en innledende plan for Innledende avspenning, hender det ofte at jeg forandrer på denne.

Men uansett hvordan jeg bygger opp avspenningen, holder jeg meg alltid til «oppskriften».

Dette gjør at elevene også får en fast rutine for sin praksis og kan lettere finne ro ettersom kropp og sinn vet hva som kommer.

Er du yogalærer og ønsker å lære hvordan undervise enkel avspenning, både innledende og avsluttende, samt Yoga Nidra på en grundig måte?

Er du yogalærer og ønsker å lære hvordan undevise enkel avspenning, både innledende og avsluttende, samt Yoga Nidra på en grundig måte?

Det er fortsatt ledig plass på vår neste Yoga Nidra lærerutdanning.

Her vil du lære hvordan undervise både enkel avspenning og Yoga Nidra iht. den klassiske yogatradisjonen.

Hjertelig velkommen
blad rød skelett shutterstock