Yin Yoga og Chakra arbeid?

Av : Anita Abrahamsen

Jeg får ofte spørsmål fra elever om hvordan energiarbeidet med chakraene henger sammen med Yin Yoga. Og hvordan arbeidet med chakraene henger sammen med energiarbeidet med meridianene. Forvirringen er stor for mange.

En av årsakene til dette, er at mange underviser Yin Yoga som om dette er en yogatradisjon som hører hjemme i indisk yoga og med ayurveda som det medisinske ståsted.

Yin Yoga hører hjemme i taoistisk filosofi og kinesisk medisin.
Med andre ord: Chakra, prana, indisk yogapraksis hører ikke hjemme i denne tradisjonen.

Forvirringen blir komplett når lærere snakker delvis om konsepter og praksis som hører hjemme i indisk yogapraksis hvorav nadier og prana er viktige aspekter, samtidig som man i samme yogaklasse trekker inn Yin og Yang og viktigheten av å arbeide med bindevevet for å løse opp blokkeringer i meridianene.

Det er en sammenblanding av to praksiser som bør holdes separat. En Yin yoga klasse og en Indisk yoga klasse: Ja takk 🙂

Dette i respekt for at kroppen vår har ulike måter å reparere og forebygge ubalanser.

Indisk yoga er en praksis som virker inn på en helt spesifikk måte kroppens nervesystem, hormonsystem osv.

Yin yoga er en annen praksis som virker inn på en annen måte på de samme systemene i kroppen.

Målet er dog det samme: En sunn kropp og et sunt sinn.

Vi er klar over at det er noen få internasjonal lærere som påstår at nadier og meridianer er sammenfallende og at det ikke spiller noen rolle om hvilken praksis vi utfører. Dette er vi dypt uenig i. Deres påstander er å si at det å gå og det å kjøre bil er det samme: Vi kommer oss frem til bestemmelsesstedet. Uten sammenligning for øvrig…

Anita God morgen yoga

For å unngå å skape ubalanser og ikke tilføre kropp og sinn noe som helst, bør man holde disse to praksisene fra hverandre i en og samme yogaklasse.

Jeg skal forsøke å gi et så klart svar som mulig. Utfordringen er at man må ha en omfattende bakgrunnsforståelse i både indisk yoga og dens energiarbeid med chakraene, samt i taoistisk praksis, hvor Yin Yoga hører inn, og dens energiarbeid med meridianer og dan tien punktene for å kunne få et godt bilde av dette.

Og det er jo nettopp dette som er saken. Dette er en omfattende og avansert praksis som krever at yogalærere har en dyptgående forståelse av praksisen, uansett om man ser til indisk yoga og chakra arbeid eller taoistisk praksis ala Yin Yoga og dan tien arbeid.

Heldigvis finnes det en del lærere som har en dyptgående kunnskap, og man bør søke mot disse for å få en forsvarlig og utviklende praksis innenfor områdene.

Hvis man kan tro på at kroppen og sinnet vårt har ulike måter å kunne «reparere» og forebygge på, har vi et godt utgangspunkt for å få en god effekt av energiarbeidet som både chakraer og dan tien punktene legger til rette for.

Vårt ståsted er basert på tradisjonell og veletablert kunnskap om både indisk yoga og Yin Yoga, hentet fra fagmiljøer som arbeider med dette. I tillegg har vi selv omfattende praksis med fagområdene som støtter det vi har lært av kompetente yogalærere, qigong mestere og leger innenfor begge tradisjoner.

Tao - yin og yang

Yin Yoga har sitt faglige og medisinske ståsted i Taoistisk filosofi, som igjen ligger til grunn for kinesisk medisin.

Vi arbeider altså med i en praksis med en faglig forankring i kinesisk medisin når vi praktiserer Yin Yoga. Dette har stor betydning for hvordan vi setter opp våre yogaprogrammer når vi praktiserer eller underviser andre.

Taoistisk praksis, herunder Yin Yoga/Dao Yin har som utgangspunkt at all energi sirkulerer.

Begrepet «water wheels» «vannhjulene» er velkjent innenfor Taoistisk praksis, som Yin Yoga er en del av.

Dan tien områdene, er energisentre i kroppen. Kort fortalt er det slik at vår livskraft, Qi, drives rundt i kroppen, rundt i meridianen og til organene av disse sentrene.

Sirkulasjon av Qi er altså her et nøkkelord. Qi sirkulerer gjennom passasjer kalt meridianer. Meridianer er ikke det samme som nadier. Vi er klar over at noen få internasjonale yogalærer påstår at enkelte nadier sammenfaller med meridianene forløp. Men dette er mer en tilfeldighet enn en forankret oppfatning. Jeg skal ikke gå inn på hele meridiankonseptet her, da dette er et stort område å dekke. Men meridianene sørger for at alle kroppens organer avgir og mottar Qi fra/til hverandre i en helt bestemt rekkefølge kalt Shen syklus.

Himmelske sirkel

Copyright Yin yoga Instituttet AS

 

Dan tien punktene er altså ikke de samme som chakraene som vi har i tradisjonell indisk Yoga.

Plasseringene i kroppen kan kanskje se ut som om de er på samme sted for noen av områdene. Men dette er ikke tilfelle.

Alle som har en fordypet kunnskap om indisk yoga vet at chakraene er plassert nært ryggsøylen, mens Dan tien områdene ligger mer midt i kroppen, når vi ser kroppen fra siden.

Sushumna nadi og chakraene

I tradisjonell indisk Yoga arbeider vi med chakraene, samt nadiene. Ayurveda er det medisinske bakteppet.

Spesielt er nadiane Ida, Pingala og Sushumna kjente begreper for den erfarne elev av indisk yoga. Kort fortalt: Man arbeider med å reise kundalinikraften opp i Sushumna nadi for å nå en form for oppvåkning. Shusumna nadi går gjennom hele ryggsøylen og gjennomborer alle chakraene. Ida og Pingala er støtte nadier i dette arbeidet.

Ja, vi vet at dette er en kort, litt unøyaktig og populistisk oppsummering.

Men det er nok til å få frem ulikhetene i forhold til den mer sirkulerende energibevegelsen som til hører Taoistisk praksis, herunder Yin Yoga.

Vår klare anbefaling er å ikke blande sammen de ulike praksisene, ei heller deres energiarbeid. Dette baserer vi på vår forståelse og omfattende erfaring med de ulike praksisene over mange år.

Vi er overbevist om at kroppen og sinnet har ulike healingsystemer.

Og det er nettopp det disse to ulike praksisene, med tilhørende medisinske ståsteder, viser oss.

Begge deler er viktige. Men det er også viktig å holde de adskilt slik at kropp og sinn forstår hva det er vi arbeider med.

Ellers er det stor mulig at effekten av vår praksis faktisk bortfaller.

Vi håper at dette kan være til hjelp i videre arbeid med Yin Yoga.

Må tao alltid følge din vei.