Yin yogaens struktur og energi (alkemi).

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.

I Yin yoga arbeider vi bevisst med utvikling av kropp og sinn.

Dette gjøres blant annet via:

  1. Etisk levesett.
  2. Kosthold.
  3. Fysiske yogaøvelser.
  4. Pusteøvelser.
  5. Konsentrasjonsteknikker.
  6. Meditasjon.
  7. Energetisk arbeid. Om energetisk arbeid kan vi også bruke ordet alkemi.

Taoistisk alkemi : dyrke og harmonisere Yin og Yang energiene, De fem elementers energier (jord, tre, ild, vann og metall) og merdianarbeid.

Dette gjøres via punktene 1 – 6 ovenfor.

I sin enkleste form er taoistisk alkemi en metode eller makt til å transformere en ting til en annen. Gjennom århundrene har praktiseringen av taoistisk alkemi spredt seg over mange kulturer.
Selv om den eksakte opprinnelse er usikker, er de grunnleggende kildene antatt å være egyptisk, kinesisk og persisk. Det er to prinsippielle retninger innenfor taoistisk alkemi: interne og eksterne.

Den eksterne disiplin var en proto-vitenskaplig kjemi. Den hadde filosofiske og magiske oppfatninger og forsøkte å omdanne uedle metaller til gull. Et annet mål, av kinesisk opprinnelse, var foredling av ulike stoffer til en «golden elixir» som kan formidle helse og lang levetid, selv udødelighet!

Den eksterne alkemi er en metafor for indre alkemi og dens prosesser. Den interne retningen er opptatt med dimensjonene ånd, bevissthet, subtile energier og med effekten av vitalisering av disse på ens egen person.

VÅR YIN YOGA OG DENS PLASS I DETTE.

Første trinn i det energetiske arbeidet består i å utvikle kunnskap om energiene Yin og Yang.

Når vi kjenner at kropp og sinn har kontakt med dette, åpner det seg muligheter i kropp og sinn i og gå videre til neste energinivå: De fem elementers energier.
Dette kan implementeres både i vår yogapraksis og i vår hverdag.

Det siste trinnet er å sette vår kunnskap om Yin, Yang og «De 5 elementer» sammen for å nå til neste nivå: Meridianarbeid.
Det er først når kropp og sinn har fordypet kontakt med Yin, Yang og De 5 elementer at vi kan nå inn til meridianene.

Kort oppsummert er Yin yogaens energiarbeid som følger:

  1. Yin og Yang energier
  2. De fem elementers energier
  3. Meridianarbeid.

Dette foregår via arbeid gjennom ulike praksiser knyttet til punktene 1 – 6 ovenfor.

Copyright Yin Yoga Instituttet AS.