Yin og Yang: Fortsatt aktuelt!

Huang De Nei Jing = Den gule keisers klassiker:
» De eldste tiders mennesker visste hva som var den riktige måten å leve på. Det var å leve i overensstemmelse med tao. Å leve i harmoni med bevegelsene for Yin og Yang, som er det grunnleggende mønster for et godt liv….. I dag går det menneskene helt annerledes…. »

Les mer om Yin og Yang ved å klikke her.

Yin yang mann